God for bier

God for bier

Bestøvning er nødvendigt for at vi kan høste frugt og bær i haven og mange slags insekter kan medvirke i bestøvningen af bl. a frygttræers blomster.
Honningbier og humlebier er generelt de mest effektive af bestøvere.
Det kan betyde meget for udbyttet i frugthaven om der er tilstrækkeligt med bier i nærheden når frugttræerne blomstrer.
Den bedste måde at sikre en god bestøvning er derfor at begynde som honningbiavler.
For de fleste af os, for hvem biavl er en lidt for stor mundfuld, er det i stedet en mulighed at forbedre trivselsbetingelserne for bierne i haven og det er her stauderne kommer ind.
Insektvenlige stauder kan også tiltrække en masse sommerfugle.