Zone 1 - Kantplanter

Zone 1 - Kantplanter

Listen er opdelt i hhv. stauder og græsser, og er valgt ud fra evnen til at modstå svingende vandstand i primært fuld sol og halvskygge.

Husk planter er dynamiske og kan under voldsomme vandstande ikke altid modstå presset. Selv for meget vandtolerante plante kan det have en indvirkning. Dybden af bedet og bundforholdene er derfor meget afgørende for et velfungerende regnvandsbed.