Rådhusvin & Vildvin - Stort udvalg af slyngplanter - Bestil her!

Rådhusvin / Vildvin


Vildvin (Parthenocissus) er en slyngplante med få underarter, f.eks. Rådhusvin (Parthenocissus tricuspidata), som er almindelig plantet i Danmark, vildvin og rådhusvin er løvfældende, højt voksende planter, som gror godt op af huse, espalier og stakit, Vildvin og rådhusvin plantes i almindelig havejord, og gødes gerne en gang årlig, kan klippes tilbage efter ønske.

Aktive filtre