Sumpplanter - Stort udvalg i planter til haven og havedammen

Sumpplanter


Sumpplanter er ofte stauder eller træer, som trives på en mere eller mindre fugtig jordbund.

Særdeles velegnet til regnvandsbede, søer, havedamen samt andre sumpområder.

Sumpplanterne renser vandet, ved at give ilt og derved også bekæmper alger og holder vandet mere klart.

Plantes i fugtigt til vådjord langs vandet, ikke i vandet.

Aktive filtre