Læhegn | Barrodsplanter til hæk & skov - Stort udvalg

Læhegn Planter


Læhegn er en vigtig del af det danske landskab med mange funktioner ud over vindbeskyttelse.
Valg af planter er afgørende for hegnets effektivitet og kan samtidig bidrage til biodiversitet ved at tiltrække forskellige dyr og insekter.
Læhegn er effektive til at reducere vind og kan også fungere som en støjbarriere nær veje eller industriområder.

Aktive filtre

 • Læhegn fuglevenlig 3 rækker...
  • Pakke
  • Udsolgt

  Læhegn fuglevenlig 3 rækker a. 30 meter.

  2.019,00 kr.

  Et læhegn, der er fuglevenligt, er en ideel løsning for at skabe læ og tiltrække fugleliv til området. Dette læhegn er konstrueret i tre rækker, der hver måler 30 meter. Formålet med hegnet er at give beskyttelse mod vind og samtidig fungere som et nyttehegn for fugle. Planterne i hegnet er udvalgt og sammensat, så de både skaber læ og tjener som nytte for fugle. Hegnet er en blanding af buske og træer, der tilbyder føde i form af bær eller frugter og giver gode redepladser. Over tid vil hegnet udvikle sig til at blive tæt og kan nå en højde på op til 6 meter. Dette giver en effektiv læeffekt. Læhegnet trives bedst i let til almindelig havejord og bør placeres i et solrigt område, hvor jorden ikke er for våd.

 • Spiselig læhegn 3 rækker a. 30 meter.
  • Pakke
  • Udsolgt

  Læhegn med spiselige frugter 3 rækker a. 30 meter.

  2.389,00 kr.

  Denne læhegn med spiselige frugter er designet til at være både praktisk og nyttig, idet det giver læ for vinden, samtidig med at det tilbyder friske frugter og bær lige til at plukke. Pakken indeholder planter til at oprette et 3 rækkes læhegn på 30 meter. Med tiden vil hegnet udvikle sig til at blive godt tæt og kan nå en højde på op til 7 meter. Læhegnet er designet til at trives bedst i let til almindelig porøs havejord, gerne en solrigt område, hvor det ikke er for vådt.

 • Læhegn Stedsegrøn (Høj) 2 rækker a. 30 meter.
  • Pakke
  • Udsolgt

  Læhegn stedsegrøn (Høj) 2 rækker a. 30 meter.

  929,00 kr.

  Et stedsegrønt læhegn der bliver høj, er en god løsning til dem, der søger en holdbar vindskærm til deres have eller ejendom. Dette hegn er sammensat til at modstå kraftige vinde, hvilket gør det god til brug i områder med hård vind. Disse planter er ikke kun vindstærke, men de vokser også tæt og relativt hurtigt, hvilket sikrer en effektiv barriere på kort tid. Den tætte vækst giver ikke kun beskyttelse mod vind, men bidrager også til privatliv. Med tiden kan dette læhegn nå en højde på op til 25 meter. Pakken til hegnet indeholder planter til 2 rækker, hver på 30 meter. Læhegnet trives bedst i almindelige til tørre jorde, hvilket gør det velegnet til mange forskellige miljøer. En solrig placering er at foretrække for at sikre optimal vækst.

 • Læhegn til fugtige jorde (Høj) 3 rækker a. 30 meter.
  • Pakke
  • Udsolgt

  Læhegn til fugtige jorde (Høj) 3 rækker a. 30 meter.

  1.949,00 kr.

  Et læhegn til fugtige jorde, der bliver høj, er en god løsning til områder med høj jordfugtighed. Dette hegn er sammensat af vindstærke planter, der er særligt udvalgt for deres evne til at trives på både fugtige jorde og i almindelig havejord. Dette sikrer, at hegnet kan vokse sundt og stærkt, selv under mere udfordrende jordforhold. Planterne i hegnet er udvalgt til at vokse tæt og relativt hurtigt, hvilket skaber en solid og effektiv barriere mod vind og støj. Med tiden kan dette læhegn nå en højde på op til 25 meter. Pakken til hegnet indeholder planter til 3 rækker, hver på 30 meter. En solrig placering er ideel for disse planter, da det sikrer optimal vækst. Dette høje læhegn til fugtige jorde er derfor en fremragende løsning for ejendomme, der ligger i vådere områder.

 • Læhegn til fugtige jorde (Mellem) 3 rækker a. 30 meter.
  • Pakke
  • Udsolgt

  Læhegn til fugtige jorde - 3 rækker a. 30 meter.

  1.779,00 kr.

  Et læhegn til fugtige jorde der er sammensat til at lave læ i områder, hvor jorden ofte er våd. Dette hegn er sammensat af vindstærke planter, der er nøje udvalgt for deres evne til at trives i fugtige jordforhold til almindelig havejord. Disse planter sikrer, at hegnet forbliver sundt og robust, selv i vådere omgivelser. Læhegnet er sammensat til tæt vækst, hvilket gør det til en effektiv barriere mod vind og giver privatliv. Med tiden kan dette læhegn nå en højde på op til 8 meter. Pakken indeholder planter til 3 rækker, på 30 meter. En solrig placering er bedst for disse planter. Dette læhegn til fugtige jorde er en god løsning til områder, der kæmper med høj jordfugtighed, men stadig ønsker at etablere et stærk hegn.

 • Læhegn til kystnære områder (Høj) 3 rækker a. 30 meter.
  • Pakke
  • Udsolgt

  Læhegn til kystnære områder (Høj) 3 rækker a. 30 meter.

  1.599,00 kr.

  Et læhegn der bliver højt til kystnære områder er en god løsning til at beskytte mod de kraftige vinde. Dette hegn er sammensat af vindstærke planter, der er udvalgt for deres evne til at trives i tørre til almindelige jorde. Disse planter sikrer, at hegnet ikke kun er robust nok til at modstå vind, men også er i stand til at tilpasse sig de jordbetingelser, der findes i kystnære områder. Hegnet er kendetegnet ved sin tætte vækst, hvilket gør det til en effektiv barriere mod vind og giver et højt niveau af privatliv. Med tiden kan hegnet nå en højde på op til 20 meter, hvilket gør det til en betydelig barriere mod vind og vejr. Pakken til dette læhegn indeholder planter til 3 rækker, hver på 30 meter. En solrig placering er ideel for disse planter, da det fremmer deres vækst.

 • Læhegn til kystnære områder (Mellem) 3 rækker a. 30 meter.
  • Pakke
  • Udsolgt

  Læhegn til kystnære områder 3 rækker a. 30 meter.

  1.869,00 kr.

  Et læhegn til kystnære områder, designet til at modstå udfordringer i disse områder, til beskytte mod kraftige vinde fra havet. Dette hegn kan med tiden vokse op til en højde på 7 meter, hvilket giver en effektiv barriere. Hegnet er sammensat af vindstærke planter, der er udvalgt for deres evne til at trives på både tørre og almindelige jordtyper. Planternes robusthed sikrer, at hegnet forbliver sundt og stærkt, selv under vanskelige vækstbetingelser. Læhegnet er designet til at være tæt i væksten og rimeligt hurtigtvoksende, hvilket sikrer hurtig etablering og effektiv beskyttelse. Den tætte vækst bidrager til læ og privatliv. For at sikre den bedste vækst bør hegnet placeres i et solrigt område. Pakken indeholder planter til 3 rækker, på 30 meter.

 • Læhegn til Tørre og sandede jorde (Høj) 3 rækker a. 30 meter.
  • Pakke
  • Udsolgt

  Læhegn til tørre og sandede jorde (Høj) 3 rækker a. 30 meter.

  2.149,00 kr.

  Et læhegn til tørre og sandede jorde er sammensat til at skabe læ og beskyttelse i områder med udfordrende jordforhold. Med tiden kan læhegnet nå en imponerende højde på op til 25 meter, hvilket giver en betydelig beskyttelse mod vind. Dette læhegn består af vindstærke planter, der er tilpasset og kan trives i tørre jorde. Læhegnet kendetegnes ved at være tæt i vækst og er rimeligt hurtigtvoksende, hvilket sikrer en effektiv læeffekt inden for en relativ kort tidsperiode. Pakken med læhegnsplanter indeholder planter til tre rækker på 30 meter. Disse planter trives ikke kun i tørre og sandede jorde, men også i almindelig muldjord. Læhegnet er velegnet til områder med masser af sollys, hvilket gør det ideelt til brug i mange danske haver og landskaber.

 • Læhegn til Tørre og sandede jorde (Mellem) 3 rækker a. 30 meter.
  • Pakke
  • Udsolgt

  Læhegn til tørre og sandede jorde 3 rækker a. 30 meter.

  1.799,00 kr.

  Et læhegn til tørre og sandede jorde er en samling af robuste, vindstærke planter, der er særligt velegnede til at vokse i tørre jordtyper. Over tid kan dette læhegn nå en højde på op til 8 meter, hvilket giver en effektiv læbarriere. Disse planter er omhyggeligt udvalgt for deres evne til at trives under udfordrende forhold, som ofte findes i tørre og sandede områder. Læhegnet kendetegnes ved sin tætte vækst og evnen til at vokse rimeligt hurtigt, hvilket sikrer en god beskyttelse mod vind i løbet af kort tid. Pakken til læhegnet indeholder nok planter til at anlægge tre rækker på 30 meter. Udover at trives i tørre og sandede jorde, kan læhegnet også vokse godt i almindelig muldjord, læhegnet vokser bedst et solrigt sted.


Læhegn er en god løsning mod blæst og støj.

I det danske landskab er læhegn blevet en integreret del af vores naturlige miljø.
Læhegnets tætte rækker af træer og buske tjener ikke kun som en æstetisk tilføjelse til vores landskab, men de har også en række funktionelle fordele.
Læhegn spiller en central rolle i vindbeskyttelse, biodiversitet, støjreduktion.

I et land som Danmark, hvor blæsende vejr er almindeligt, er vindbeskyttelse afgørende for havebrug og landbruget.
Læhegn fungerer som naturlige vindbrydere, der reducerer vindens hastighed og beskytter haveplanter og afgrøder mod vindskader.
Dette bidrager ikke kun til en mere stabil landbrugsproduktion.

Læhegn spiller også en rolle i bevarelsen af biodiversitet i Danmark.
De skaber et varieret levested for en række planter, insekter og fugle.
De forskellige plantearter i læhegnene tiltrækker et mangfoldigt udvalg af insekter, som igen er fødegrundlag for fugle.
Dette bidrager til en rigere og mere varieret natur omkring os.

I tætbefolkede områder og langs veje kan læhegn også hjælpe med at reducere støjforurening.
De absorberer en del af den støj, der genereres af trafik og industri, hvilket skaber et mere stille og behageligt miljø for både mennesker og dyr.

I Danmark har læhegn i årtier vist sig at være en funktionel løsning til en række udfordringer, vi står over for.
De er ikke kun smukke at se på, men de tjener også som værdifulde aktiver i vores bestræbelser på at beskytte vores afgrøder, fremme biodiversitet, mindske støj.
Det er vigtigt at fortsætte med at værdsætte og bevare disse læhegn som en vigtig del af Danmarks landskab.