Læhegn | Barrodsplanter til hæk & skov - Stort udvalg

Læhegn Planter


Læhegn er en vigtig del af det danske landskab med mange funktioner ud over vindbeskyttelse.
Valg af planter er afgørende for hegnets effektivitet og kan samtidig bidrage til biodiversitet ved at tiltrække forskellige dyr og insekter.
Læhegn er effektive til at reducere vind og kan også fungere som en støjbarriere nær veje eller industriområder.

Aktive filtre

 • Læhegn fuglevenlig 3 rækker a. 30 meter.

  2.019,00 kr.

  Læhegn fuglevenlig

  Hegnet er opbygget til at give læ og samtidig være et nyttehegn til fugle

  Planterne er sammensat for at kunne lave en kombination af hegn og nyttefunktion.

  Hegnet vil med tiden blive tæt og op til 6 meter høj.

  Planterne plantes i 3 rækker.
  1 Række Røn - Taks - Fjeldribs
  2 Række Vildæble - Hassel - Bærmispel
  3 Række Benved - Surbær - Sargentsæble

 • Læhegn med spiselige frugter 3 rækker a. 30 meter.

  2.389,00 kr.

  Læhegn med spiselige frugter.

  Hegnet er opbygget til at give læ og samtidig være et nyttehegn.

  Planterne er sammensat for at kunne lave en kombination af hegn og nyttefunktion.

  Hegnet vil med tiden blive tæt og op til 7 meter høj.

  Planterne plantes i 3 rækker.
  1 Række Hyld -Surbær - Solbær
  2 Række Vildæble - Hassel - Mirabel
  3 Række Ribs - Stikkelsbær - Hindbær

 • Læhegn stedsegrøn (Høj) 2 rækker a. 30 meter.

  929,00 kr.

  Stedsegrøn læhegn.

  Hegnet er sammensat af vindstærke planter der kan trives på almindelige jorde.

  Læhegnet bliver tæt i vækst og er rimeligt hurtigtvoksende.

  Hegnet kan med tiden blive op til 25 meter høj.

  Planterne plantes i 2 rækker.
  1 Række Sitkagran - Fransk Bjergfyr
  2 Række Sitkagran - Fransk Bjergfyr

 • Læhegn til fugtige jorde (Høj) 3 rækker a. 30 meter.

  1.949,00 kr.

  Læhegn til fugtige jorde.

  Hegnet er sammensat af vindstærke planter der kan trives på fugtige jorde.

  Læhegnet bliver tæt i vækst og er rimeligt hurtigtvoksende.

  Hegnet kan med tiden blive op til 25 meter høj.

  Planterne plantes i 3 rækker.
  1 Række Dunbirk - Gedeblad
  2 Række Rødel - Rødgrenet Kornel
  3 Række Slåen - Surbær

 • Læhegn til fugtige jorde (Mellem) 3 rækker a. 30 meter.

  1.779,00 kr.

  Læhegn til fugtige jorde.

  Hegnet er sammensat af vindstærke planter der kan trives på fugtige jorde.

  Læhegnet bliver tæt i vækst og er rimeligt hurtigtvoksende.

  Hegnet kan med tiden blive op til 8 meter høj.

  Planterne plantes i 3 rækker.
  1 Række Hvidtjørn - Mangeblomstret Rose
  2 Række Almindelig Røn - Rød Kornel
  3 Række Bærmispel - Snebær

 • Læhegn til kystnære områder (Høj) 3 rækker a. 30 meter.

  1.599,00 kr.

  Læhegn til kystnære områder

  Hegnet er sammensat af vindstærke planter der kan trives på tørre til almindelige jorde.

  Læhegnet bliver tæt i vækst og er rimeligt hurtigtvoksende.

  Hegnet kan med tiden blive op til 20 meter høj.

  Planterne plantes i 3 rækker.
  1 Hvidtjørn - Bærmispel
  2 Spidsløn - Liguster
  3 Vortebirk - Surbær

 • Læhegn til kystnære områder (Mellem) 3 rækker a. 30 meter.

  1.869,00 kr.

  Læhegn til kystnære områder

  Hegnet er sammensat af vindstærke planter der kan trives på tørre til almindelige jorde.

  Læhegnet bliver tæt i vækst og er rimeligt hurtigtvoksende.

  Hegnet kan med tiden blive op til 7 meter høj.

  Planterne plantes i 3 rækker.
  1 Række Hyld - Surbær
  2 Række Aks Bærmispel - Rødgrenet Kornel
  3 Række Hvidtjørn - Sargentsæble

 • Læhegn til tørre og sandede jorde (Høj) 3 rækker a. 30 meter.

  2.149,00 kr.

  Læhegn til tørre og sandede jorde.

  Hegnet er sammensat af vindstærke planter der kan trives på tørre jorde.

  Læhegnet bliver tæt i vækst og er rimeligt hurtigtvoksende.

  Hegnet kan med tiden blive op til 25 meter høj.

  Planterne plantes i 3 rækker.
  1 Række Vintereg - Rødgrenet Kornel
  2 Række Spidsløn - Tatarisk Gedeblad
  3 Række Vortebirk - Blærespiræa

 • Læhegn til tørre og sandede jorde (Mellem) 3 rækker a. 30 meter.

  1.799,00 kr.

  Læhegn til tørre og sandede jorde.

  Hegnet er sammensat af vindstærke planter der kan trives på tørre jorde.

  Læhegnet bliver tæt i vækst og er rimeligt hurtigtvoksende.

  Hegnet kan med tiden blive op til 8 meter høj.

  Planterne plantes i 3 rækker.
  1 Række Hvidtjørn - Diervilla
  2 Række Bærmispel - Rødgrenet Kornel
  3 Række Slåen - Havtorn


Læhegn er en god løsning mod blæst og støj.

I det danske landskab er læhegn blevet en integreret del af vores naturlige miljø.
Læhegnets tætte rækker af træer og buske tjener ikke kun som en æstetisk tilføjelse til vores landskab, men de har også en række funktionelle fordele.
Læhegn spiller en central rolle i vindbeskyttelse, biodiversitet, støjreduktion.

I et land som Danmark, hvor blæsende vejr er almindeligt, er vindbeskyttelse afgørende for havebrug og landbruget.
Læhegn fungerer som naturlige vindbrydere, der reducerer vindens hastighed og beskytter haveplanter og afgrøder mod vindskader.
Dette bidrager ikke kun til en mere stabil landbrugsproduktion.

Læhegn spiller også en rolle i bevarelsen af biodiversitet i Danmark.
De skaber et varieret levested for en række planter, insekter og fugle.
De forskellige plantearter i læhegnene tiltrækker et mangfoldigt udvalg af insekter, som igen er fødegrundlag for fugle.
Dette bidrager til en rigere og mere varieret natur omkring os.

I tætbefolkede områder og langs veje kan læhegn også hjælpe med at reducere støjforurening.
De absorberer en del af den støj, der genereres af trafik og industri, hvilket skaber et mere stille og behageligt miljø for både mennesker og dyr.

I Danmark har læhegn i årtier vist sig at være en funktionel løsning til en række udfordringer, vi står over for.
De er ikke kun smukke at se på, men de tjener også som værdifulde aktiver i vores bestræbelser på at beskytte vores afgrøder, fremme biodiversitet, mindske støj.
Det er vigtigt at fortsætte med at værdsætte og bevare disse læhegn som en vigtig del af Danmarks landskab.